Strona archiwalna
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Plac Wolności 16, 57-500, Bystrzyca Kłodzka, woj.Dolnośląskie
tel.(074)8 111 597 fax.(074)8 111 447
e-mail. bibbystrzyca@wp.pl, WWW biblioteka.bystrzyca.pl
Przejdź na główną stronę BIP'u
Witaj na stronie BIP Biblioteki Publicznej
Strona główna
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania i kompetencje
Osoby funkcyjne
Moje sprawy
Wnioski
Rejestr zmian
Sposób korzystania z BIP
Wyszukiwarka:

Statystyki
Organizacja podmiotu
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza Biblioteką i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz .

2. Dyrektor Biblioteki kieruje całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3.1. Dyrektora powołuje Burmistrz w drodze konkursu.
3.2. Burmistrz odwołuje dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
3.3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora wykonuje Burmistrz.

4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
3) zarządzanie majątkiem Biblioteki
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności
8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych

5.Biblioteka prowadzi filie biblioteczne, służące zaspokajaniu potrzeb czytelników, zlokalizowane w : Gorzanowie, Starej Łomnicy, Wilkanowie, Międzygórzu, Idzikowie, Długopolu Zdrój, filii miejskiej – Osiedle Szkolne.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

7.Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, rady społeczne, stowarzyszenia powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Wpisał: Robert Duma Obowiązuje od: 2010-01-28
Ilość odsłon strony: 1135
Rejestr zmian dla tego działu:
2011-05-18 09:27:20Robert Duma
Modyfikacja tekstu
więcej
2003-11-25 22:58:32Robert Duma
Wprowadzenie tekstu
więcej